Zarząd

Zarząd PME S.A.

Prezes Zarządu - Tomasz Drobisz