Rok 2012

Rentowność sprzedaży

-2,08%

Wskaźnik płynności bieżącej

3,81

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,28

Wskaźnik rentowności na aktywach

-0,73%