Kalendarium


Raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2015 roku - 23 lutego 2016 roku
- za I kwartał 2016 roku - 10 maja 2016 roku
- za III kwartał 2016 roku - 8 listopada 2016 roku

Raport półroczny za I półrocze 2016 roku - 23 sierpnia 2016 roku

Raport roczny za 2015 rok - 19 kwietnia 2016 roku