Rok 2013

Rok 2013

Temat: Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 i raport biegłego rewidenta
30/08/2013r.
Temat: Raport półroczny 2013
30/08/2013r.
Temat: Formularz zgłoszenia projektu uchwały (os. fiz.)
01/06/2013r.
Temat: Raport za I kwartał 2013
15/05/2013r.
Temat: Q1 2013
15/05/2013r.
Temat: Raport roczny R 2012
30/04/2013r.
Temat: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2012 r.
01/05/2013r.
Temat: Noty objasniajace do sprawozdania finansowego za 2012r
01/05/2013r.
Temat: Opinia biegłego rewidenta i_raport_z badania sprawozdania finansowego za 2012r
01/05/2013r.
Temat: Pismo Prezesa Zarządu
01/05/2013r.
Temat: Sprawozdanie finansowe za2012r.
01/05/2013r.
Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za 2012 r.
01/05/2013r.
Temat: Raport kwartalny za IV kwartał 2012
01/03/2013r.
01/03/2013r.