Rok 2012

Temat: Raport kwartalny za III kwartał 2012
12/11/2012r.
Temat: Raport kwartalny za III kwartał 2012
12/11/2012r.
Temat: Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012
03/09/2012r.
Temat: Raport biegłego rewidenta
03/09/2012r.
Temat: Raport półroczny P2012
03/09/2012r.
Temat: Q1 2012
15/05/2012r.
Temat: Sprawozdanie Zarzadu z działalności Emitenta za 2011
02/05/2012r.
Temat: Opinia biegłego rewidenta
02/05/2012r.
Temat: Noty objaśniające do sprawozdania finansowego za 2011
02/05/2012r.
Temat: Noty objaśniające do sprawozdania finansowego za 2011
02/05/2012r.
Temat: Sprawozdanie finansowe 2011
02/05/2012r.
Temat: R 2011
01/05/2012r.
Temat: Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2011
02/03/2012r.
Temat: Dane do raportu kwartalnego za IV kwartał 2011
02/03/2012r.
Temat: Raport kwartalny za IV kwartał-Sprawozdanie finansowe
02/03/2012r.
Temat: Raport Q4 2011

01/03/2012r