Rok 2011

Rentowność sprzedaży

16,81%

Wskaźnik płynności bieżącej

2,74

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,39

Wskaźnik rentowności na aktywach

13,86%