Rok 2010

Rentowność sprzedaży

1,31%

Wskaźnik płynności bieżącej

2,67

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,25

Wskaźnik rentowności na aktywach

1,29%