Rok 2009

Rentowność sprzedaży

-0,15%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,30

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,57

Wskaźnik rentowności na aktywach

-0,15%