Rok 2008

Rentowność sprzedaży

3,51 %

Wskaźnik płynności bieżącej

1,30

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,55

Wskaźnik rentowności na aktywach

3,63%