Rok 2006

Temat: Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2006 roku
20/07/2006r.
Temat: Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2006 roku
20/06/2006r.
Temat: Rozszerzony raport za I półrocze 2006 roku
20/05/2006r.
Temat: Rozszerzony skonsolidowany raport za II kwartał 2006 roku
13/04/2006r.
Temat: Skonsolidowany raport roczny za 2005 rok
12/03/2006r.
Temat: Rozszerzony skonslidowany raport za I kwartał 2006 roku
13/02/2006r.
Temat: Raport roczny za 2005 rok
14/01/2006r.