Rok 2018

Temat: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PME S.A. z dnia 13 grudnia 2018 roku
Temat: Nr 24 2018
Temat: Nr 23 2018
Temat: Zawiadomienie
Temat: Nr 22 2018
Temat: Nr 21 2018
Temat: Nr 20 2018
Temat: Nr 19 2018
Temat: Żądanie zwołania NWZ PME S.A.
Temat: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A. z dnia 10.10.2018 roku
Temat: Nr 18 2018
Temat: Nr 17 2018
Temat: Nr 16 2018
Temat: Nr 15 2018
Temat: Zgłoszenie projektu uchwały do NWZ
Temat: Nr 14 2018
Temat: Nr 13 2018
Temat: Nr 12 2018
Temat: Zawiadomienie z art. 19.1 MAR - Galantine
Temat: Zawiadomienia z art. 19.1 MAR - TDJ
Temat: Nr 11 2018
Temat: Nr 10 2018
Temat: Nr 09 2018
Temat: Nr 08 2018
Temat: Życiorysy zawodowe osób powołanych do Rady Nadzorczej PME S.A.
Temat: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku
Temat: Nr 07 2018
Temat: Nr 06 2018
Temat: Nr 05 2018
Temat:Zgłoszenie projektów uchwał do ZWZ PME
Temat: Nr 04 2018
Temat: Nr 03 2018
Temat: Nr 02 2018
Temat: Nr 01 2018