Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki

Przewodniczący - Tomasz Domogała


Zastępca Przewodniczącego - Czesław Kisiel


Członek - Jacek Leonkiewicz


Członek - Magdalena Zajączkowska-Ejsymont


Członek - Dorota Wyjadłowska


Członek - Michał Nowak