Notowania giełdowe


Spółka PME S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w listopadzie 2000 r., gdzie obecnie notowanych jest 30 381 625 szt. jej akcji pod tickerem PMG, nazwą skróconą PEMUG i kodem ISIN PLPEMUG00016.

Wartość nominalna jednej akcji PME S.A. to 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy)