Podstawowe dane

Nazwa spółki brzmi:

PME S.A.


Stosowana nazwa skrócona:

PME S.A.


Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


KRS: 0000056005


NIP: 634-019-84-58


REGON: 271111175


Kapitał zakładowy 12.761.362,00 zł wpłacony w pełnej wysokości.